CITAAT Sluiten X

Toespraak van Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie, te houden
op woensdag 15 juni 2011 bij de opening van de theaterweek 'Passie en professie':
"Saskia van der Linden heeft over dit waardenrelativisme een artikel geschreven voor Kunstzone, het blad voor kunstdocenten1. Zij typeert daarin kunst in navolging van de Engelse filosoof W.B. Gallie als een essentially contested concept: een begrip dat een waarde uitdrukt die alleen verklaard kan worden door te verwijzen naar concrete voorbeelden die traditie-, tijd-, plaats- en cultuurgebonden zijn. Iedereen weet wat er ongeveer met zo’n concept bedoeld wordt, maar de discussie ontstaat wanneer de term concreet geladen wordt.
Ze vergelijkt het met een begrip als ‘rechtvaardigheid’. Iedereen weet wat het is, maar het begrip is van zo’n aard dat er altijd opnieuw over de inhoud gesproken móet worden. De rest van haar betoog is samen te vatten als één pleidooi om in het kunstonderwijs de leerling steeds weer uit te dagen tot het stellen van vragen. Haar slotconclusie: “We ontwikkelen als docenten niet de smaak van de leerlingen, maar de vaardigheden om met meer bagage nieuwe dingen tegemoet te treden en op waarde te schatten.”

 

logo Portfolio

Dit is een venster van de website www.eironeia.nl/. Studio Eironeia biedt advies en begeleiding op het terrein van: onderwijs, interactieve multimedia en kunst&cultuur 

 

verzameling van Werk, Klussen, Opdrachtgevers, Producten, Ervaring, Aanbod, Artikelen en meer ......


Eironeia beweegt zich op drie gebieden onderwijs, interactieve multimedia en kunst&cultuur, maar vooral in de overlap tussen deze gebieden toont zij haar grootste kracht.  Geen presentatie die daar recht aan doet. Op de home kunt u in elf casussen lezen op welke manier Eironeia iets voor u kan betekenen. Bij 'Hoe' kunt u lezen op welke manier Eironeia samen met anderen de studio vormgeeft. Hieronder vindt u de projecten, trajecten en producten die gerealiseerd zijn.

Usability
Begeleiding, lezingen&workshops
Mediawijsheid
Producties
Kunstzone

Karen Oostvogel, proctleider LOB:
"Het usability-onderzoek van Saskia gaf ons veel inzicht op het gebruik van de website door de beoogde doelgroep. Beeldopnames en uitspraken van de testpersonen gaven goed aan waar de knelpunten zaten. Saskia heeft naar aanleiding hiervan een uitgebreid en praktisch rapport opgesteld om de gebruikersvriendelijkheid van de website te verbeteren. We zijn hier mee aan de slag gegaan."

Carolien Kasper, Da Vinci College leiden: "Saskia was onze spiegel:  door het continu stellen van kritische vragen verkregen we een helder beeld wat betreft het kunstzinnige en culturele klimaat op onze school."

Thea Starmans, Rembrandt College Veenendaal: "Saskia was als een cadeautje! Haar aanpak zorgde ervoor dat we tijdens de bijscholing aan het werk waren en minder 'huiswerk'."

P.Lauret, docent nederlands: "Op deze manier ervaar ik Mediawijsheid niet alleen als interessant en van belang, maar ook als leuk. Jje kunt de kritische houding van je leerlingen er mee stimuleren, zonder meteen achter de computer te moeten."

F. Friederich, docent muziek: "Ik ben al een jaar actief met Mediawijsheid bezig, maar pas nu begrijp en overzie ik het hele veld van het vak en dat heeft me geïnspireerd."

Eironeia produceert af en toe in eigen beheer een film, boek, cd-rom of website.

Dat doet zij in samenwerking met anderen; vormgevers, programmeurs, tekstschrijvers, componisten, cameramannen, editors, cultuurwetenschappers, enz..

Van der Linden is Hoofdredacteur voor Kunstzone, schrijft regelmatig zelf, stelt in samenwerking met de redactie enkele themanummers per jaar samen.
Vanaf 1 februari is zij samen met hoofdredacteur Ruud van der Meer verantwoordelijk voor het HERONTWERP van Kunstzone. Daarbij ontwierp een vormgever een nieuwe huisstijl, met een bladenmaker is een bladformule opgesteld, de redactie is uitgebreid met een fotograaf, nieuwe jongere redacteuren, een striptekenaar, cartoonist en nieuwe collumniste.

BHIC BHIC
Onze terugkerende vaste klant innoveert en test de website met vaste regelmaat. Zo ook in 2012 najaar 2013 nieuwe gebruikerstest gepland.
www.BHIC.nl
Happy User Studio

Diverse workshops en begeleidingstrajecten Mediawijsheid. Zie de kolom mediawijsheid.

Diverse workshops en begeleidingstrajecten Usability. Zie de kolom Usability.

Nieuw: Mediawijsheid, burgerschap en filosofie:
Bundel en bijscholing: 'In het centrum van de wereld'.
Pilot start najaar 2013 op Segbroek College Den Haag.

Nieuw: Bundel met 10 lessen in de maak, met ws illustraties van Remco Schoppert.

KZ Thema's

grhart VO-raad: Usability test en coördinatie van het verbetertraject LOB-website. Redactie en advies publicaties: LOB-Routekaart & Professionaliseringswijzer.
www.lob-vo.nl

OlympusCollege RembrandtCollege ScholengemeenschapLelystad Begeleiding 2013-2014: Olympus College, Rembrandt College & Scholengemeenschap Lelystad.
Opstellen cultuurbeleid, draagvlak en borging.
Studiedagen evalueren, samenhang, doorlopende leerlijnen school-PR.

Story of stuff Story of Stuff
Lesvoorbeeld en interactief project met movietrader

Story of stuff The Story of Stuff
Start najaar 2013

Voorbeeld film

. Examens, nr 9 2012
. Voortbestaan van de Cultuurkaart, nr 5 2012
. Duurzaamheid, ecologie en natuur, nr 11 2011
. Experiment en Kunst, nr 5 2011
. Filosofie, nr 11 2010
. Kunst en maatschappij, 2/3 2010. Cultuurprofielscholen, nr 2 2009
. Hoe leert de docent, 7/8 2008

grhart Test en advies betreffende het intranet van het Amsterdams Historisch Museum.
Happy User Studio

QuArtEZ Projectcoördinatie QuArtEZ:
Naar een samenhang onderbouw - bovenbouw.
www.onderbouw-bovenbouw.artez.nl

beng Workshop mediawijsheid invoeren op school: implementatie met de keuzekaarten tool:
Conferentie Mediawijsheid, Beeld en Geluid Hilversum
Cultuurprofielscholen

KZ Develstein is boos
Reportage van het schoolbezoek 2e kamerlid PvdA, Tanja Jadnajansing.
youtube develstein is boos

Artikelen

grhart IISG: Usability test, site-concept, persona's, interactiviteit, webstructuur, diverse gebruikers workshops, enz..
Happy User Studio

cps Netwerktraject Cultuurprofielscholen, Scholing: Kunst en Cultuureducatie in de programmering.  2008-2009 KPC Groep
www.cultuurprofielscholen.nl
www.kpcgroep.nl

pontes Pontes Scholengemeenschap Pieter Zeeman: Workshop mediawijsheid invoeren op school VO

cps Cultuurprofielscholen
- Productie helpfilmpjes
- Redactie jubileumbundel Cultuur Leert Anders
www.cultuurprofielscholen.nl

KZ favoriete artikelen:
pdf Schakels in een keten, nr 4 2013
pdf Armando, januari 2012
pdf Van hoge en lage beweringen, nr 2/3 2011
pdf Juist omdat het niet pluis is, Over schoonheid
pdf Schuldig Landschap, nr 11 november 2007.

migratie Website 500 jaar migrantengeschiedenis Nederland: site-concept, persona's, interactiviteit, webstructuur, diverse gebruikers workshops, enz..
www.vijfeeuwenmigratie.nl
Happy User Studio
leert Cultuur Leert Anders, workshop: Invoering digitale didactiek. KPC Groep Den Bosch.

zeeuwse Zeeuwse Bibliotheek: Workshop mediawijsheid een leerlijn voor het primair onderwijs.

KB Koninklijke bibliotheek: productie helpfilmpjes zoekmachine kranten-zoeksite van de KB
Krant bekijken
Krant lezen
Krant opslaan, kopieren en printen Bladeren binnen een krant

KZ 2012
binnenkort

workshops Workshops en lezingen usability voor DIVA Koepel, Koninklijke Bibliotheek, IISG, Groene Hart Archieven, VO-raad, Gemeente Nijmegen.

cf Critical friend-bijeenkomsten voor de Cultuurprofielscholen (ruim 15 maal vanaf 2008)
Critical Friends the movie

primato Primato: Workshop mediawijsheid invoeren op school PO.

Story of Stuff Productie van de cd-rom
Begrippen in Beeld
www.begrippeninbeeld.eironeia.nl
Voorbeeld 'Ruimtesuggestie'

KZ 2011
binnenkort

nijmegen Gemeente Nijmegen; usability-test met gebruikers. www2.nijmegen.nl
Happy User Studio

socrates Workshop: socratische vraagstelling in het onderwijs. KPC Groep. cps Cultuurprofielscholen: Ontwikkeling documenten mediawijsheid ter ondersteuning van de scholen

Diti is theater Productie van het boek en de cd-rom Dit is Theater.
www.ditistheater.eironeia.nl .
Voorbeeldfilm

KZ 2010
binnenkort

persona's Workshops persona's ontwikkelen en gebruiken, Koninklijke Bibliotheek, IISG, Groene Hart en Gemeente Nijmegen.
Happy User Studio

jts Begeleiding van het opzetten van verankerde projecten in het curriculum van de eerste 3 jaar van de TheaterHAVO, Rotterdam
www.jeugdtheaterhofplein.nl
KZ Artikelen in Kunstzone: zie kolom artikelen. De Gave Have Ontwerp en owikkeling van de cd-rom De gave haven.
www.cedgroep.nl/

Voorbeeldfilm

KZ Dossier Duurzaamheid en ecologie in de kunst
Kunst en de Eko-beweging,
Inventarisatie en reflectie op
Permacultuur en Kunst,
Een uitwerking in twee projecten

delft Gemeente Delft: usability-test met gebruikers. www.delft.nl
Happy User Studio

heemgaard Formuleren van het cultuurbeleid op De Heemgaard Apeldoorn. KPC Groep Den Bosch.
www.heemgaard.nl
leert Cultuur Leert Anders III, workshop: Meer Mediawijsheid op school. KPC Groep Den Bosch. pdf Essay; Seminar Esthetica (Open Universiteit), 2009
Artikelen serie ontwikkeld voor DIVA Koepel:

KZ 2007-2009

BHIC Archieven: BHIC/Tilburg/Eindhoven: een gezamenlijke test.
www.BHIC.nl & www.rhc-eindhoven.nl www.regionaalarchieftilburg.nl
Happy User Studio

HR Ontwikkeling van cursus en lesmateriaa!. Hoge School Rotterdam, Transfergroep. mediaeducatie Studiedag: Media Educatie & Lessencyclus: media educatie. KPC Groep
1e module uit de serie:
http://www.eironeia.nl/tekstsite/icoon_pdf.gifKijken vergelijken evalueren
pdf Gebruiksvriendelijk ontwerpen (neem contact op voor de vervolg artikelen), 2006 KZ
pdfVragen stellen en leren vragen
stellen
, nr 10 oktober 2006.
pdf Kijken kun je leren, nr 12 december 2006

brabant Ergoed Brabant: expert Review.
www.thuisinbrabant.nl

architectuur Landelijke 'Museum en architectuurstudiedagen'. KPC Groep    

KZ
Wat is wijsheid? 3 recensies
pdf Waterval van kleur en klank, nr 12 december 2006

zeeland Provincie Zeeland: usability-test met gebruikers.
www.geschiedeniszeeland.nl
Happy User Studio
     

KZ
Veranderend straatbeeld, verande-rend wereldbeeld. AR in de praktijk
Is de interactie die Social Media biedt geschikt om leermomenten te creëren?

pdf Lesgeven aan de 2.0 generatie, nr 10 oktober 2008.

groenehartSite-concept, persona's, interactiviteit, webstructuur, diverse gebruikers workshops, enz..
www.groenehartarchieven.nl
Happy User Studio

     

KZ
Digitale didactiek gaat over didactiek!
Het formuleren van een opdracht:een mindmap
Samenhang….hoe gaat dat? Het landschap tussen voor en tegen
Met jan van Gemert

aletta IIAV: usability-test met gebruikers.
Happy User Studio
       

BHIC Archieven: BHIC/Assen: een gezamenlijke test.
www.BHIC.nl & www.drentsarchief.nl
Happy User Studio