>
 
 

Mathenesserlaan 452 A
3023 HH Rotterdam


telefoon: 010 466 26 73
mob: 06 28272913

Bij afwezigheid op beide nummers probeer locatienummer: 010 892 8569


email: studio@eironeia.nl
http//:www.eironeia.nl

SOCRATES EN IRONIE
Vragenderwijs ontlokt hij zijn gesprekspartners hun inzicht

Socrates en interactieve multimedia liggen eeuwen ver uiteen. Maar in de manier waarop Socrates zijn leerlingen benaderde, vond Saskia van der Linden een gelijkgezinde: de filosoof die, wandelend over markten en straten, zijn leerlingen onderwees.
Hij heeft geen teksten nagelaten, maar we weten we dat hij een plaag was voor autoriteiten, weigerde zichzelf te verdedigen en tenslotte veroordeeld werd tot het drinken van de gifbeker. Zijn ideeën en manier van onderwijzen kennen we voornamelijk uit de geschriften van Plato.
Socrates gaf zijn lessen niet vanuit de autoriteit van het weten. In plaats van eenzijdige kennisoverdracht sloot hij aan bij reeds aanwezige kennis, en bracht hij de leerlingen ertoe hun inzichten en standpunten opnieuw tegen het licht te houden.
Mooier kan het niet: leren in gesprek met anderen, vanuit eigen potentie en ondervinding.

balk

Studio Eironeia zoekt voor elke opdracht de juiste bedrijven en mensen met vakspecifieke kwaliteiten, kennis en vaardigheden bij elkaar. De coördinatie door Eironeia waarborgt een product met een consistente inhoud, een evenwichtige vormgeving en logische verwijzingen. Kortom, een productie die als totaal een eenheid vormt.

Happy User ( & Happy User Studio): Christien Booij, usability expert
Design Smurf / Good Work Ghana: Yao van den Heerik, vormgever
NIPHOMUSIC: Nico Hovius, componist
Luna: Heleen Loenen, tekstredactie
Zeezeilen: Alfred en Marieke, ontwerpers/webouwers
Whitewebsite: Daniel White, ontwerpers/vormgever
ab-c media: Arjan de Boer, webouwer
De beeldwerkers: Paula en Dick, film&videoproductie

KPC Groep, Lemniscaat, EPN, Cultuurprofielscholen

 

Studio Eironeia is in 1998 opgericht door Saskia van der Linden.

De Studio wordt gevormd door Saskia, de freelancers en de bedrijven waarmee zij samenwerkt.
Eironeia staat voor de filosofie waarmee Saskia haar werk vorm geeft.

balkSaskia van der Linden studeerde tekenen aan Lerarenopleiding Zuid-West Nederland en Cultuurwetenschappen, Informatica en Interactieve Multimedia aan de Open Universiteit Nederland (MA Algemene Cultuurwetenschappen).

balkSaskia van der Linden werkte voor de volgende opdrachtgevers :

Kunstzone, Vijf Eeuwen Migratie, VO-raad, Instituut voor Sociale Geschiedenis, Pieter Pontes, Primato, Scoop, Koninklijke Bibliotheek, Geschiedenis Zeeland, BHIC, VONKC, Drents archief, Het Utrechts archief, Hal4, Thieme-Meulenhoff, Tresoar, DIVA Koepel, Vereniging CultuurProfielsScholen, Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC Groep) Den Bosch, Hogeschool Rotterdam -Transfergroep, APS Utrecht, Uitgeverij Lemniscaat Rotterdam, Centrum Educatieve Dienstverlening Rotterdam, Pir-infomatisering Rotterdam, Vrouwennetwerk Rotterdam, Gemeente Archief Rotterdam, Nederlandse Vereniging voor Tekendocenten, Uitgeverij EPN, en vele anderen

Voordat Saskia van der Linden haar eigen Studio oprichtte, werkte zij als:

• Docent en beheer bibliotheek bij de Jeugd Theaterschool Hofplein (1993-2000)
• Docent en Hoofd Sectie Kunstvakken aan de Hildegardis IVO MAVO Rotterdam (1988-1999)
• Recensent bij het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (1987-1997)
• Marktonderzoeker voor de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (1992- 1993)
• Docent tekenen en medewerker Educatieve Dienst bij het Ministerie van Onderwijs in Mozambique (1982-1985)

 

sp1001. ONDERWIJSCURRICULUM
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

d
Verschillende vakken en secties op uw school hebben een curriculum dat enkele jaren draait of net ontwikkeld is. U vraagt zich af:

  • hangen de curricula onderling voldoende samen?
  • vertonen ze een duidelijke opbouw?
  • zijn ze voldoende afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen?

10 Gezamenlijk met de docenten evalueert Eironeia de programma's volgens deze criteria. In een of enkele werkdagen ontwikkelen de deelnemers helder inzicht en een solide programma.

cpclogo Begeleiding Da Vinci College met het schrijven van hun beleidsplan cultuurprofilering, waaronder ook een workshop samenhang in het curriculum.
www.cultuurprofielscholen.nl
cpclogo Netwerktraject Cultuurprofielscholen
Scholing: Kunst en Cultuureducatie in de programmering. KPC Groep
www.cultuurprofielscholen.nl

JTHlogo Het opzetten van in het onderwijs verankerde projecten. onderbouw TheaterHAVO Rotterdam
www.jeugdtheaterhofplein.nl

Kunstzone Artikelen Kunstzone
. Cultuureducatie als hart van je onderwijs, nr 1 januari 2001
.Thema: Cultuurprofielscholen, nr 2 2009
.Thema: Hoe leert de docent, 7/8 2008

sp1002. WEBSITE OF DIGITALE APPLICATIE
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

v
Uw instelling wil een nieuwe of aangepaste website of digitale lesapplicatie ontwikkelen. De vraag is:

  • hoe en waar te beginnen?
  • hoe zorgt u er voor dat het product gebruiksvriendelijk is?

09 Eironeia biedt een volwaardig traject van conceptontwikkeling aan de hand van brainstormtechnieken (mindmapping, SIT en de zes denkhoeden) doelgroeponderzoek (van gebruikersinterviews tot online enquêtes), ontwikkeling van persona's en het uitschrijven van de interactiescenario's en webstructuur.

LOB-VO VO-raad: Usability test en verbetertraject LOB-website en publicaties ten behoeve van ht traject Loopbaan Oriëntatie en begeleiding.
www.lob-vo.nl/

groenehartarchieven Ontwikkeling van site-concept, persona's, iinteractiviteit, webstructuur, usability-test en meer. Groene Hart Archieven.
www.groenehartarchieven.nl/

vijf eeuwen migratieDe opzet van de website 500 jaar migrantengeschiedenis Nederland: site-concept, persona's, interactiviteit, webstructuur, diverse gebruikers workshops, enz.
www.vijfeeuwenmigratie.nl

en andere projecten.

Artikelen serie ontwikkeld voor DIVA Koepel:
. Gebruiksvriendelijk ontwerpen (neem contact op voor de vervolg artikelen)

sp1003. CRITICAL FRIENDS
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

v
Uw organisatie bruist van de initiatieven en activiteiten. Uw medewerkers vragen zich af of alles optimaal vorm krijgt en of er blinde vlekken zijn.

Eironeia begeleidt u bij het uitvoeren van de methode Critical Friends, een inspirerende en beproefde methode waarbij twee of meer organisaties elkaar monitoren en terugkoppeling geven; biedt een opzet en een kleine training zodat de methode na enkele bijeenkomsten door de organisaties zelf verder uitgevoerd kan worden.

cultuurprofielscholen Netwerktraject Cultuurprofielscholen: Critical Friends traject en training. KPC Groep Den Bosch.
www.kpcgroep.nl
www.cultuurprofielscholen.nl

Critical Friends Film & workshop
Critical Friends the movie

sp1004. UITGAVE OF ANDERE PRODUCTIE
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

v
U heeft het plan een uitgave of andere productie op het gebied van Kunst&Cultuur te ontwikkelen en zoekt iemand die:

  • de praktische gang van zaken van zo’n project kent en kan uitvoeren;
  • over inhoudelijke expertise beschikt om keuzes te maken en materiaal te zoeken.

00 Door haar ervaring in conceptontwikkeling, inhoudelijke keuzes en productie in samenwerking met ontwerpers, auteurs, vormgevers, programmeurs en uitgevers kan Eironeia u de projectcoördinatie uit handen nemen.

QuArtEZ Project coördinatie QuArtEZ:
Naar een samenhang onderbouw - bovenbouw

newShapes Productie interactieve filmanalyse / Mediawijsheid:
newShapes, Verhaalvormen & Verhalen vormen

Begrippen in Beeld Productie van de cd-rom
Begrippen in Beeld
www.begrippeninbeeld.eironeia.nl
Voorbeeld Ruimtesuggestie

Diti is theater Productie van het boek en de cd-rom Dit is Theater.
www.ditistheater.eironeia.nl .
Voorbeeldfilm

De Gave Have Ontwerp en owikkeling van de cd-rom De gave haven.
www.cedgroep.nl/

Voorbeeldfilm
.

sp1005. MEDIAWIJSHEID
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

v
Uw school of museale-instelling wil mediawijsheid ontwikkelen of als vak invoeren, of zoekt naar coherentie binnen de rijkdom aan haar activiteiten op dit gebied.

01 Aan de hand van twee programma's van Eironeia kan een team of sectie een plan maken ter invoering van mediawijsheid (als zelfstandig vak, onderdeel van andere vakken, of project) en vervolgens een bijbehorend curriculum ontwikkelen.

Vast aanbod 01 Beleidsmatige implementatie in school 01 Mediawijsheid van uit de media in samenwerking met Wim Honders 01 *NEW MediaMe (Burgerschap: lesbundel en 3 docentenworkshops) newShapes (Film analyse: met interactief lesmateriaal)

newShapes newShapes, Verhaalvormen & Verhalen vormen: Lesvoorbeeld en interactief webapplicatie in samenwerking met Movietrader.

Pontes Pieter Zeeman Pontes Scholengemeenschap Pieter Zeeman: Workshop mediawijsheid invoeren op school VO

Zeeuwse Bibliotheek Zeeuwse Bibliotheek: Workshop mediawijsheid een leerlijn voor het primair onderwijs.

Primato Primato: Workshop mediawijsheid invoeren op school PO.

Lessen media educatie Studiedag: Media Educatie & Lessencyclus: media educatie. KPC Groep. Module 1:pdf4 Kijken vergelijken evalueren (neem contact op voor het vervolg)

voor meer Mediawijsheid zie Portfolio

Kunstzone Artikelen in Kunstzone:
Waterval van kleur en klank, nr 12 december 2006
pdfKijken kun je leren, nr 12 december 2006
pdf3Lesgeven aan de 2.0 generatie, nr 10 oktober 2008

sp1006. USABILITY-ONDERZOEK
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

v
Uw organisatie heeft een website of andere applicatie en u twijfelt er aan of deze wel optimaal gebruikt wordt.

02 Eironeia voert verschillende usability-onderzoeken uit, zoals doelgroep-onderzoek, on-line enquêtes, kleine reviews en volledige usability-testen met gebruikers in een labsituatie.

LOB-VO VO-raad: Usability test en verbetertraject LOB-website met LOB-scan en publicaties ten behoeve van ht traject Loopbaan Oriëntatie en begeleiding.
www.lob-vo.nl/

Amsterdams Historisch Museum Test en advies betreffende het intranet van het Amsterdams Historisch Museum. Happy User Studio. Happy User Studio

Gemeente Nijmegen Gemeente Delft en Nijmegen; usability-testen met gebruikers. Happy User Studio.

BHICBHIC/Tilburg/Eindhoven: een gezamelijke test.
www.BHIC.nl

Voor meer Usability zie Portfolio

Artikelen serie ontwikkeld voor DIVA Koepel:
pdf5 Gebruiksvriendelijk ontwerpen (neem contact op voor de vervolg artikelen)

sp1007. FILOSOFIE EN DE KUNSTVAKKEN
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

v
De kunstvaksectie wenst een bijdrage van de filosofie aan de reflectie over kunsten, educatie, kunstbeschouwing en esthetica, en zoekt naar een concrete invulling.

03 Vanuit theorie en praktijk kent Eironeia de waarde van filosofische vraagstellingen voor de verdieping van kunstonderwijs en -beschouwing. In overleg met de sectie worden studiedagen georganiseerd op het gebied van esthetica, kunstbeschouwing, filosoferen met leerlingen, en meer. 01 MediaMe (bundel en 3 docenten workshops) newShapes (interactief lesmateriaal)

pdf6 Essay; Seminar Esthetica (Open Universiteit)

Socrates Workshop: socratische vraagstelling in het onderwijs.

Kunstzone Artikelen Kunstzone:
pdf6 Vragen stellen en leren vragen stellen, dd 15-10-2006
pdf6 Schuldig landschap, dd 4-12-2007
pdf6 Juist omdat het niet pluis is, dd 12-11-2010
pdf6 Themanummer filosofie, dd 12-11-2010

sp1008. DIGITALE DIDACTIEK
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

v
Uw instelling beschikt over een diversiteit aan digitale instrumenten. Ontwikkeling, aanschaf en installatie van deze middelen is echter een eerste stap. Nu rijst de vraag naar de didactische inzet en de rol van de docent of begeleider.

04 Met ‘Leren door ICT’ streeft Eironeia naar de inrichting van een krachtige leeromgeving waar leerlingen eigen doelstellingen formuleren en trajecten uitzetten, onder begeleiding van de docent. De workshop structureert de ontwikkeling van een stappenplan voor vak, sectie of school, en evalueert de didactische meerwaarde van de gebruikte instrumenten.

CultuurProfielScholen Cultuurprofielscholen ontwikkelen documenten achtergrondinformatie en werkinstrument digitale didactiek.
www.cultuurprofielscholen.nl

Cultuur Leert Anders Cultuur Leert Anders, workshop: Invoering digitale didactiek. KPC Groep Den Bosch.

Hoge School Rotterdam Ontwikkeling van cursus en lesmateriaal. Hoge School Rotterdam, Transfergroep.

Kunstzone Artikelen Kunstzone
Digitale didaktiek in de praktijk, nr 11 november 2006.
pdf7 Lesgeven aan de 2.0 generatie, nr 10 okotber 2008.
pdf8Kopiëren en plakken, nr 11 november 2008.

sp1009. CULTUURBELEID
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

v
Uw school staat bekend om zijn culturele activiteiten en excursies. Veel komt aan op het enthousiasme van individuele docenten met andere hoofdtaken, en u zoekt naar meer consistentie, om deze culturele uitstraling te verankeren in uw beleid.

05 In een traject van een jaar met bijeenkomsten en studiedagen coacht Eironeia de deelnemers bij de opstelling van een beleid en de evaluatie van de implementatie.

cpclogo Begeleiding Da Vinci College met het schrijven van hun beleidsplan cultuurprofilering, waaronder ook een workshop samenhang in het curriculum.
Da Vinci College Leiden

CultuurProfielScholen Netwerktraject Cultuurprofielscholen begeleiden van het Cultuurprofielplan. KPC Groep Den Bosch.
www.cultuurprofielscholen.nl

Tehater Havo Rotterdam Begeleiding van het opzetten van verankerde projecten in het curriculum van de eerste 3 jaar van de TheaterHAVO, Rotterdam
www.jeugdtheaterhofplein.nl

De Heemgaard Formuleren van het cultuurbeleid op De Heemgaard Apeldoorn. KPC Groep Den Bosch.
www.heemgaard.nl

Kunstzone Artikelen Kunstzone
c Cultuureducatie als hart van je onderwijs, nr 1 januari 2001
c Thema: Cultuurprofielscholen, nr 2 2009
x Thema: Hoe leert de docent, 7/8 2008

sp10010. EDUCATIEVE PROGRAMMA'S
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

v
Uw educatieve dienst ontwikkelt materiaal en activiteiten ten behoeve van het onderwijs. Natuurlijk vraagt u zich af of de programma’s ook werkelijk tegemoetkomen aan de vraag en behoefte van het onderwijs.

07 Eironeia kent het onderwijs én uw vakgebied, heeft overzicht en praktijkervaring om u bij te staan uw programma's te evalueren en op grond van de vraag uit het onderwijs nieuwe producten te bedenken. 01 MediaMe (bundel en 3 docenten workshops) newShapes (interactief lesmateriaal)

LOB-VO VO-raad: Usability test en verbetertraject LOB-website en publicaties ten behoeve van ht traject Loopbaan Oriëntatie en begeleiding.
www.lob-vo.nl/

museumpark Landelijke 'Museum en architectuurstudiedagen'. KPC Groep

Kunstzone Artikelen Kunstzone
pdf9 Vragen stellen en leren vragen stellen, nr 10 oktober 2006.
pdf10 Schuldig Landschap, nr 11 november 2007.
pdf11 Kijken kun je leren, nr 12 december 2006.

sp10011. LEZINGEN EN WORKSHOPS
deelportfolioOpen en sluit deelportfolio

v
Uw opleidingsinstituut leent van tijd tot tijd kennis van anderen over Mediawijsheid, Nieuwe Media, Beeldanalyse, Kunstbeschouwing, Cultuurgeschiedenis, Kunstfilosofie, Beeldende kunst 2e helft 20ste eeuw, Kunst&Cultuur als verschijnsel of Interactieve MultiMedia, Usability, Persona's ontwikkelen.

08 Bij Eironeia vindt u een docent die graag regelmatig weer voor de klas staat. In samenspraak met uw docenten kan zij hun vakinhouden als gastdocent aanvullen en verdiepen. MediaMe (bundel en 3 docenten workshops)

cpclogo Da Vinci College: workshop samenhang in het curriculum.
www.cultuurprofielscholen.nl

Pontes Pieter Zeeman Scholengemeenschap Pieter Zeeman: Workshop mediawijsheid invoeren op school VO.

Primato Primato: Workshop mediawijsheid invoeren op school (PO).

groenehartarchieven Groene Hart Archieven: workshops persona's maken voor de website van de Groene Hart archieven.
www.groenehartarchieven.nl/

lezingen Workshops en lezingen voor VO-raad, International Institute for Social Studies, Koninklijke Bibliotheek en diverse archieven; diverse scholen en KPC Groep en Vereniging voor Cultuurprofielscholen. Zie voor totale overzicht Portfolio/.

Kunstzone Artikelen Kunstzone
pdf12 Vragen stellen en leren vragen stellen, nr 10 oktober 2006.

pdf13 Schuldig Landschap, nr 11 november 2007.

Studio Eironeia biedt advies en begeleiding op het terrein van: onderwijs, interactieve multimedia en kunst&cultuur